NỘI DUNG

CÁCH KHẮC PHỤC LỖI TRÊN TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ (HTTPS://THUEDIENTU.GDT.GOV.VN/) SỬ DỤNG TRÌNH DUYỆT CHROME (VERSION 101.0.4951.64).

12/07/2022 16:55:56 Tin tức

Để khắc phục tình trạng này, người dùng có thể thao tác theo hướng dẫn gỡ lỗi cài đặt esigner 1.0.8 theo hướng dẫn chi tiết bên dưới:


A. Tải ứng dụng: Tải về bản cài đặt của tiện ích mở rộng Esigner 1.0.8.

Bước 1: Người nộp thuế thực hiện tải bộ cài đặt eSigner Google Chrome Extension: Link eSignerChrome_1.0_.8_0_1

- Bước 2: Người nộp thuế thực hiện tải bộ cài đặt eSigner_1.0.8_setup: Link eSigner_1.0.8_setup

Sau khi tải về xong, được 2 file .zip như hình sau:


B. Tiến hành cài đặt (Ghi chú: Giải nén các file eSignerChrome_1.0_.8_0_1.zip và eSigner_1.0.8_setup.zip)

- Bước 1Cài đặt tiện ích mở rộng eSigner Google Chrome Extension 1.0.8:

  • Tại trình duyệt gõ: chrome://extensions/ Hoặc làm theo hướng dẫn hình dưới:

  • Cài đặt vá lỗi, bấm vào “Tải tiện ích đã giải nén (hoặc extensions)” và tìm đến file có tên eSignerChrome_1.0_.8_0_1 lúc nãy đã tải xuống và giải nén ở Bước 1 để import vào.


  • Nó sẽ hiện cửa số để chọn file cài đặt, Tìm đến thư mục eSignerChrome_1.0_.8_0_1 đã tải về và giải nén ở bước 1.


- Bước 2: Tiến hành cài đặt eSigner_1.0.8_setup


- Bước 3: Sau khi cài đặt xong, vui lòng khởi động lại trình duyệt Chorme để quá trình cài đặt thành công.

Trong quá trình cài đặt phần mềm không thành công, vui lòng liên hệ mobile và zalo: 0975. 033. 619các tin liên quan