Chi tiết SẢN PHẨM

Phần mềm quản lý học viên các trung tâm đào tạo Cán Bộ


0975. 033.619 - 0913. 651.619
7h - 20h
Mô tả vắn tắt
Phần mềm quản lý học viên đang theo học tại các khóa đào tạo của các trung tâm bồi dưỡng chính trị.

I. CÁC TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM

A. Hệ thống

 1. Nhóm tính năng
 2. Tính năng
 3. Quản trị hệ thống
 4. Sao lưu và phục hồi dữ liệu
 5. Thay đổi mật khẩu

B. Danh mục

 1. Chi, Đảng bộ
 2. Đơn vị
 3. Dân tộc
 4. Trình độ chuyên môn
 5. Danh sách giảng viên

C. Chương trình đào tạo

 1. Chương trình đào tạo
 2. Chuyên đề đào tạo
 3. Thông báo chiêu sinh và mở lớp

D. Quản lý học viên

 1. Danh sách lớp học
 2. Chương trình đào tạo theo lớp
 3. Danh sách học viên theo lớp
 4. Danh sách xác nhận tương đương
 5. Quản lý điểm danh theo lớp học
 6. Quản lý điểm thi và xếp loại

E. Quản lý Bằng cấp

 1. Cấp GXN tương đương lý luận chính trị
 2. Cấp văn bằng, giấy chứng nhận

F. Tìm kiếm - Thống kê

 1. Tìm kiếm học viên tương đương
 2. Tìm kiếm học viên theo lớp
 3. Thống kê số lượng lớp theo năm
 4. Thống kê kết quả theo từng lớp
 5. Thống kê tình hình từng lớp

II. MỘT SỐ GIAO DIỆN CỦA PHẦN MỀM

1. DANH SÁCH LỚP HỌC


2. DANH SÁCH HỌC VIÊN THEO LỚP


3. ĐIỂM DANH HỌC VIÊN THEO LỚP


4. NHẬP ĐIỂM THI THEO LỚP


5. CẤP VĂN BẰNG, GIẤY CHỨNG NHẬN


6. TÌM KIẾM HỌC VIÊN THEO LỚP


7. THỐNG KÊ KẾT QUẢ HỌC TẬP THEO LỚP


III. VIDEO PHẦN MỀM


IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Điện thoại: 0975. 033. 619 - 0913. 651. 619
 • Zalo: 0975. 033. 619