Chi tiết SẢN PHẨM

Phần mềm Quản lý cư trú và đối tượng trên địa bàn


0975. 033.619 - 0913. 651.619
7h - 20h
Mô tả vắn tắt
Phần mềm được sử dụng tại các đơn vị Công an Xã, Phường, Thị Trấn. Phần mềm đáp ứng đầy đủ các trường thông tin theo luật cư trú 2020 và các biểu mẫu mới CT (CT01, CT02...CT12) của Bộ Công An.

1. Tính năng phần mềm gồm

a. Quản trị hệ thống

     - Tạo tài khoản, phân quyền theo mỗi khu phố.

     Nhập dữ liệu từ file exel.

     Xuất dữ liệu sang excel.

b. Thông tin Hộ khẩu.

c. Thông tin Nhân khẩu thường trú, Tạm trú, Thực Tế Cư trú (Những nhân khẩu có ở tại địa phương, nhưng không được cấp sổ Thường trú hoặc Tạm trú).

d. Quản lý Lưu trú trong nước, người nước ngoài.

e. Quản lý nhân khẩu tạm vắng, tách hộ cùng nhà và chuyển khẩu cùng xã/phường.

f. Quản lý cơ sở kinh doanh.

g. Quản lý thông tin đối tượng quản lý và truy nã.

h. Tìm kiếm - Thống kê.

     - Tìm kiếm theo Thường trú, Tạm trú, Thực tế cư trú.

     - Thống kê theo Thời gian.

     - Thống kê theo Dân tộc, Tôn giáo.

     - Thống kê theo Hộ gia đình.

     - Thống kê Hộ không còn ở.

k.Báo cáo:

     - Danh sách nhân khẩu (Nam/Nữ/Cả hai) theo độ tuổi.

     - Danh sách theo NVQS.

     - Danh sách đã/chưa cấp Căn cước Công dân.

    - Mẫu báo cáo của Bộ công an: CT01, CT02...CT12, KV1, KV8.

2. Video phần mềm


3. Hướng dẫn cài đặt

- Cài đặt Microsoft .NET Framework.

- Cài đặt SQL Server 2005 trở lên.

- Cài đặt Office 2007 trở lên.

- Cài đặt OpenXML.

- Hướng dẫn cài đặtHướng dẫn sử dụng.

4. Vui lòng liên hệ:

- Điện thoại: 0975.033.619 - 0913. 651. 619.

- Nhập nội dung. Chúng tôi sẽ liên lại với khách hàng.