Chi tiết SẢN PHẨM

Phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ Thông tin


0975. 033.619 - 0913. 651.619
7h - 20h
Mô tả vắn tắt
Phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ Thông tin
Căn cứ thông tư Số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 03 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia trực tiếp hoặc có liên quan đến hoạt động đánh giá kỹ năng sử dụng CNTT.
Thông tư này quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (CNTT), bao gồm:
a) Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản;
b) Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao.

I. CÁC TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM
A. MODULES QUẢN TRỊ
1. Hệ thống
- Sao lưu và phục hồi dữ liệu
- Cấu hình hệ thống
- Thay đổi mật khẩu
2. Danh mục
- Cấp độ
- Nhóm
- Ngân hàng câu hỏi
- Danh sách sinh viên
3. Nghiệp vụ
- Tạo đợt thi mới
- Danh sách đợt thi
4. Báo cáo
- Báo cáo điểm thi
B. MODULES THI TRỰC TUYẾN
1. MÀN HÌNH ĐĂNG NHẬP

2. GIAO DIỆN THI LÝ THUYẾT TRỰC TUYẾN


II. MỘT SỐ GIAO DIỆN CỦA PHẦN MỀM
1. Ngân hàng câu hỏi

2. Danh sách sinh viên


3. Danh sách đợt thi


4. Báo cáo điểm thi


5. THI TRỰC TUYẾN
6. GIAO DIỆN THI

7. GIAO DIỆN LƯU BÀI THI THỰC HÀNH


III. THÔNG TIN LIÊN HỆ
- Điện thoại: 0975. 033. 619 - 0913. 651. 619

- Zalo: 0975. 033. 619.