Chi tiết SẢN PHẨM

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ MÃ QrCODE


0975. 033.619 - 0913. 651.619
7h - 20h
1Phí khởi tạo tài khoản

 

Nội dung

           Số lượng

        Mức phí (VNĐ)

 

Cấp mới kể từ khi hết hạn Hợp đồng

01

2.500.000

2

Phí duy trì 

 

Số lượng 

Đơn giá/Năm

(VNĐ)

2 năm

3 năm

5 năm

 

Gói 05 mã QR code cố định

2.700.000

Chiết khấu

15%

Chiết khấu

25%

Chiết khấu

25%

 

Gói 10 mã QR code cố định

3.200.000

 

Gói 20 mã QR code cố định

4.200.000

 

Gói 50 mã QR code cố định

6.200.000

 

Gói 100 mã QR code cố định

9.200.000

 

Gói 200 mã QR code cố định

15.200.000

 

Gói 300 mã QR code cố định

21.200.000

 

Gói 500 mã QR code cố định

32.200.000

 

Gói 1.000 mã QR code cố định

57.200.000

3

Quyền lợi Doanh nghiệp 

 

Được cấp 01 tài khoản quản trị với các tính năng:

 

+ Tạo  QR code, chỉnh sửa

 quản  thông tin  QR code.

 + Thống kê và báo cáo tương tác đối với mã QR code (lượt scan, lượt đánh giá, hỏi đáp).

 + Quản lý danh sách điểm bán.

 + Thống   quản  dữ  liệu

người dùng tương tác với mã QR code.

 + Kịch bản áp dụng  giao  diện đa ngành

 (F&B, Giáo dục, Spa,..).

 + Cho phép Người dùng truy xuất thông tin (bao gồm thông tin sản phẩm, nhà sản xuất, 

nhà   phân phối, tin khuyến mãi, giá, điểm bán...)

 + Hỗ trợ tích hợp bán hàng đa  kênh, bao gồm: 

Dẫn link về 01 website  bán hàng hoặc sàn giao dịch thương mại điện tử.