Chi tiết SẢN PHẨM

Dịch vụ đăng ký Mã số mã vạch (GS1)


0975. 033.619 - 0913. 651.619
7h - 20h
Mô tả vắn tắt
Sông Kôn cung cấp dịch vụ đăng ký mã số mã vạch trọn gói, chỉ cần cung cấp GPKD và danh sách sản phẩm cần đăng ký. Không cần đi lại, không cần soạn hồ sơ, Sông Kôn sẽ hoàn thành thủ tục và bàn giao kết quả tận nơi cho doanh nghiệp.

BÁO GIÁ DỊCH VỤ

Công ty Dịch vụ và Công nghệ Sông Kôn kính gửi Quý Khách hàng Báo giá Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch như sau:

STT

Loại

Phí cấp duy trì năm

Phí cấp duy trì

đầu (trước 30/06)

năm đầu (sau 30/06)

 

Doanh nghiệp GS1

 

 

1

 8 chữ số (phân bổ được cho dưới

3.500.000

3.000.000

 10.000 loại sản phẩm)

2

 9 chữ số (phân bổ được cho dưới

2.800.000

2.300.000

 1.000 loại sản phẩm)

3

10 chữ

số (phân  bổ được cho dưới 100 loại sản phẩm)

2.700.000

2.200.000 Lưu ý:

    - Trường hợp tổ chức được cấp hoặc xác nhận sử dụng mã sau ngày 30/06 thì mức phí duy trì nộp trong năm đăng ký bằng 50% mức phí duy trì tương ứng với từng loại mã số mã vạch theo quy định trên.

    - Báo giá trên bao gồm 10% thuế VAT.

    - Bảng giá trên áp dụng từ ngày 01/01/2024.